Badania termowizyjne instalacji elektrycznej wysoko oraz niskonapięciowej


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej to procedura z wykorzystaniem kamery termowizyjnej jako narzędzia do określania, kiedy i gdzie konieczna jest konserwacja instalacji elektrycznej.
Zdarza się, że instalacje elektryczne i mechaniczne mogą się nagrzewać, a następnie ulegną awarii. Odkrywając te gorące punkty za pomocą kamery termowizyjnej, można podjąć działania zapobiegawcze. Pozwala to uniknąć kosztownych napraw całej instalacji, długich przestojów w działaniu maszyn, zatrzymania procesu produkcji lub, co gorsza, pożaru obiektu.

Kamery, które przeprowadzają badania termowizyjne instalacji elektrycznej oraz każdej innej mechanicznej z elementami okablowania przewodzącego prąd, to nieinwazyjne narzędzia do monitorowania i diagnozowania stanu instalacji oraz mechanicznych komponentów.

W instalacjach niskonapięciowych również mogą być przeprowadzane badania termowizyjne instalacji elektrycznej. Kamery termowizyjne są używane do inspekcji systemów elektrycznych i komponentów, we wszystkich rozmiarach i kształtach, a ich zastosowanie nie ogranicza się w żaden sposób do tych wysokonapięciowych. Szafy elektryczne i centra sterowania silnikami są regularnie skanowane za pomocą kamery termowizyjnej.
Obrazy termowizyjne to łatwy sposób na identyfikację powstałych różnic temperatur w obwodach elektrycznych, w porównaniu z ich normalnymi warunkami pracy. Sprawdzając parametry termiczne wszystkich faz obok siebie, technicy mogą szybko wykryć anomalie wydajności na poszczególnych elementach, spowodowane brakiem równowagi lub przeciążeniem.
Asymetria elektryczna może być spowodowana na przykład przez problem z dostarczaniem mocy, niskie napięcie lub przebicie izolacji wewnątrz silnika. Może to spowodować przepalenie bezpiecznika oraz inne niebezpieczne w skutkach sytuacje.

Sam proces pozwala na prawidłową ocenę pomiarów i porównanie z normalnymi warunkami pracy. Ważny jest sprawny system przechwytywania obrazów termicznych, podczas gdy specjalista przeprowadzania badania termowizyjne instalacji elektrycznej punktów połączeń o dużym obciążeniu, takich jak napędy, odłączniki i elementy sterujące.