Badania termowizyjne instalacji elektrycznej wysoko oraz niskonapięciowej

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej to procedura z wykorzystaniem kamery termowizyjnej jako narzędzia do określania, kiedy i gdzie konieczna jest konserwacja instalacji elektrycznej. Zdarza się, że instalacje elektryczne i mechaniczne mogą się nagrzewać, a następnie ulegną awarii. Odkrywając te gorące punkty za pomocą kamery termowizyjnej, można podjąć działania zapobiegawcze. Pozwala to uniknąć kosztownych napraw całej instalacji, […]

Read More