Szkolenia BHP Poznań

      Możliwość komentowania Szkolenia BHP Poznań została wyłączona

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawców (poza terminowym wypłacaniem pracownikom wynagrodzenia) jest zorganizowanie szkolenia BHP dla pracowników, którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę. Przepisy prawa stanowią, że żaden pracownik nie może przystąpić do wykonywania obowiązków służbowych zarówno bez aktualnych badań lekarskich, jak i przebytego i „zaliczonego” szkolenia BHP. Warto pamiętać, że co jakiś czas (w zależności od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy) instruktaże bezpieczeństwa powinny być powtarzane. Bezpieczeństwo pracowników leży bowiem nie tylko w interesie ich samych, jest też odpowiedzialnością pracodawcy.
Szkolenia BHP Poznań mogą być organizowane w samej firmie – o ile zatrudnia ona specjalistów w zakresie BHP z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy mogą taki instruktaż przeprowadzić. Często nawet w firmach, które takich pracowników mają, zatrudnia się specjalistów, którzy mają swoje wykłady – w zakresie pożarnictwa, ratownictwa czy prawników z zakresu prawa pracy. Zdarzają się też przedsiębiorstwa, które szkolenia BHP zlecają „na zewnątrz” – wtedy organizuje je od początku do końca firma zewnętrzna. Najważniejsze jednak, by każdy pracownik był poinstruowany, jak ma się zachować w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu lub życiu.