Publiczne prawo

      Możliwość komentowania Publiczne prawo została wyłączona

 Najlepszą firmą, która świadczy usługi prawnicze na bardzo
wysokim poziomie jest Kancelaria Prawna Poznań. Dowodem na wysokiej jakości
usługi jest satysfakcja naszych klientów, którzy wracają do nas ze swoimi
kłopotami, dotyczących sfery prawniczej. Kadra, która jest wyspecjalizowanym
personelem tworzy zgrany team, dzięki czemu każda sprawa prawnicza nie sprawia
im kłopotu. Profesjonalizm i zaangażowanie jest wkładane w wykonanie każdej
usługi, dzięki czemu żadne zagadnienie nie sprawia naszej kancelarii większego
kłopotu.

Zamówienia publiczne Poznań to element finansów publicznych,
które dotyczą pozyskiwania i proponowania wszystkich rodzajów transakcji.
Dokonywane są za pomocą: przetargu ograniczonego i nieograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem i bez, dialogu konkurencyjnego, zamówienia z wolnej ręki,
zapytania o cenę oraz licytacji elektronicznej. Naszą Kancelarię cechuje także
obsługa przedsiębiorców, którzy liczą na profesjonalną pomoc w zakresie porad
prawnych.

Zasady zamówień publicznych cechują się następującymi
wyznacznikami: zasada powszechności, zasada uczciwej konkurencji, zasada
równości oraz udzielenia zamówień wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z
przepisami ustawy PZP. Zasada jawności i pisemności oraz prymatu przetargu
nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego.